ادارات دولتی

ردیف نام اداره نام ونام خانوادگی مدیر اداره
۱ آبفا پورجلالی
۲ آبفار  عسکری مجد
۳ آب ناحیه جنوب محمودی
۴ آموزش وپرورش احمد زاده
۵ استاندارد
۶ امورمالیاتی
۷ اتاق بازرگانی فیصلی
۸ اوقاف و امورخیریه
۹ آرد ونان نائبی سوره
۱۰ امام جمعه خرمشهر عادلپور
۱۲ امام جمعه مینوشهر
۱۳ صنعت ، معدن و تجارت بداغی
۱۴ بهزیستی خانم هفت جوش
۱۵ برق جنوب ناصری
۱۶ امور برق عبدالله زاده
۱۷ بندر ودریانوردی اسعدی
۱۸ بخشداری مینوشهر تمی
۱۹ بخشداری مرکزی پورمند
۲۰ بنیاد مسکن مزبانی
۲۱ بنیاد شهید اسدمراد جباری
۲۲ منابع طبیعی غلامرضا فرجی
۲۳ بیمه درمانی فرهان عیدان
۲۴ بیمه ایران
۲۵ بانک ملی سرپرستی شعب حاجی پور
۲۶ بانک صادرات سرپرستی شعب
۲۷ بانک  مسکن
۲۸ بانک تجارت سرپرستی شعب
۲۹ بانک ملت سرپرستی شعب
۳۰ بانک رفاه کارگران
۳۱ بانک کشاورزی
۳۲ بانک سپه
۳۳ پستبانک
۳۷ پست ابلقی
۳۹ پخش  فراوردههای نفتی شینی
۴۰ ورزش و جوانان خنفری
۴۱ اداره تعاون کار و رفاه  اجتماعی ظریف
۴۲ تعاون روستائی عباس دریساوی اصل
۴۳ تعزیرات حکومتی پارسا
۴۴ تاسیسات دریایی  فرامرزی
۴۵ تامین اجتماعی باب الحوائجی
۴۶ تبلیغات اسلامی متوسل
۴۷ ثبت احوال ساعدی
۴۸ ثبت اسناد واملاک احمدی زاده
۴۹ جهاد کشاورزی محمد مطرودی
۵۰ دامپزشکی فخری زاده
۵۱ دانشگاه آزاداسلامی عطاش
۵۲ دانشگاه  علوم وفنون دریائی زراء نژاد
۵۳ دانشگاه پیام نور اسپرغم
۵۴ راه آهن فارسیان
۵۵ راه  و شهرسازی کنگانی
۵۶ رئیس اتاق تعاون
۵۷ شبکه بهداشت خواجه نوری
۵۸ شهردار مینوشهر هاشم سیاحی
۵۹ شهردار خرمشهر داوود دارابی
۶۰ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یاس مطور
۶۱ شهرک صنعتی ناظمی
۶۲ شیلات وآبزیان احمد علی پناه
۶۳ شورای شهر مطور جزیره
۶۴ شورای شهرستان شرجی
۶۶ شورای مینوشهر سعمرانی
۶۷ میراث فرهنگی پاکگهر
۶۸ صدا وسیمای مرکزآبادان بهرام
۶۹ صندوق کارآفرینی امید
۷۰ فنی و حرفه ای شبر
۷۱ فرهنگ وارشاد اسلامی رضا مردانی
۷۲ کمیته امداد ناصر زاده
۷۳ هوپاد دریا
۷۴ کشتی سازی اروندان
۷۵ کشتی سازی شهید موسوی
۷۶ کلینیک تخصصی تامین اجتماعی
۷۷ گمرک سلیمانی
۷۸ گاز حمیدپور
۷۹ مخابرات غزالی فر
۸۰ مرکز بهداشت میرزایی
۸۱ سازمان منطقه آزاد اروند اسماعیل زمانی
۸۲ محیط زیست رضا جاوید
۸۳ اتاق اصناف  جابری
۸۴ نفت و گاز اروندان جهانگیر پورهنگ
۸۵ نوسازی مدارس  محمدزاده
۸۶ هلال احمر حاتم شراوه
۸۷ نماینده شهرستان سید لفته احمد نژاد
۸۸ دانشگاه بین المللی خلیج فارس  عطاش
۸۹ دانشگاه غیر انتفاعی اروندان دکترعرفانی مجد
۹۰ انجمن کتابخانه های عمومی مرادی نیا
۹۱ مرکز فرهنگی دفاع مقدس عریضاوی
۹۲ پایانه حمل و نقل شلمچه  فرحانی
۹۳    
۹۴    
۹۵