جاذبه های گردشگری

۱-    ساحل گردی رودخانه کارون ، اروند و بهمنشیر

۲-    گردشگری آبی با کشتی و قایق

۳-    ماهیگیری در رودخانه با استفاده از تور وقلاب ماهیگیری

۴-    پرنده نگری ، قایقرانی و ماهیگیری در تالاب ناصری

۵-    خوراک های بومی و محلی

۶-    صنایع دستی همچون حصیربافی و غیره

۷-    آداب و رسوم تاریخی و عشیره ای همچون مضیف و پذیرایی قهوه با دله