راههای ارتباط با فرمانداری خرمشهر

شماره های تماس:
شماره مستقیم دفتر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر:
۰۶۱-۵۳۵۲۸۸۹۷                        ۰۶۱-۵۳۵۲۸۸۹۸
شماره های تلفن گویا:
۰۶۱-۵۳۵۲۸۹۱۲                        ۰۶۱-۵۳۵۲۸۹۱۳
آدرس:
بلوار ساحلی امام خمینی ره
 

فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر

khoramshahrinfo@ostan-kz.ir

بخشداری مرکزی

bakhsh_markzi_khoramshahr@ostan-kz.ir

بخشداری مینو

bakhsh_mino@ostan-kz.ir