شهدای دفاع مقدس

 

آمار شهدا، آزادگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس شهرستان خرمشهر
شهدا شهدای محوری آزادگان جانبازان
کمتر از ۲۵% بیشتر از ۲۵%
۵۶۵ ۸ ۸۸ ۴۶۷ ۳۸۰
شهدای محوری شهرستان خرمشهر
۱-     عبدالمهدی آلبوغبیش ۴- محمدرضا دشتی زاده
۲-     سید حمید ارجعی ۵- محمدرضا ربیعی زاده
۳-     سید محمد علی جهان آرا ۶- بهنام محمدی راد
     ۴ – بهروز مرادی قهریجانی ۸- عبدالرضا موسوی