فرماندار

                                                                                                                                  محمد حیدری – معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر

معرفی فرماندار شهرستان خرمشهر

نام و نام خانوادگی:  محمد حیدری

سوابق تحصیلی:

۱- لیسانس مدیریت

۲-فوق لیسانس علوم سیاسی

۳-دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش امنیت ملی

___________________________________________________________

سوابق اجرایی:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی
– مدیر کل امورمجلس
– دبیر کمیته سازمان های تبلیغاتی کشور
– رئیس هیات تجدید نظر شماره یک تخلفات اداری کارکنان
– نماینده تام الاختیار وزیر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری
– رئیس کارگروه تبلیغات قرارگاه تخصصی ماهواره
– عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر
– عضو کمیته انتصابات

وزارت کشور

– مدیر کل امور مجلس
– معاون اداره کل امور مجلس
– معاون اداره کل سیاسی
– معاون اداره کل امور مرزی و مبارزه با قاچاق
– سرپرست اداره کل امور مرزی و مبارزه با قاچاق
– رئیس اداره امنیت و عمران مرز
– رئیس اداره مبارزه با قاچاق
– رئیس اداره طرح وبرنامه
– کارشناس امور امنیتی
– عضو شورای اطلاع رسانی
– عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر
– رئیس کمیته تخصصی نظام پیشنهادات
– کارشناس امور سیاسی – امنیتی استانداری کرمانشاه

– معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دزفول

– معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر