معاونت سیاسی و اجتماعی

 

                                                                                                                                                       احمد زابلی – معاون سیاسی و اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی : احمد زابلی

تاریخ تولد : ۱۳۵۸

سوابق تحصیلی:

  1. لیسانس مهندسی عمران
  2. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک ( درحال دفاع پایان نامه )

________________________________________

سوابق مسئولیتی

  1.  نماینده تام الاختیار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در مناطق همجوار
  2. مدیر پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند
  3. مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند
  4. مجری طرح های عمرانی