معاون برنامه ریزی و توسعه

                                                                                                                                                       بهنام اسد – معاون برنامه ریزی و توسعه

 

نام و نام خانوادگی : بهنام اسد

تاریخ تولد : ۱۳۶۰

سوابق تحصیلی:

 1. لیسانس جغرافیای انسانی
 2. فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 3. دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

________________________________________

سوابق مسئولیتی

 1. مدیر اجرایی نشریه علمی – پژوهشی پژوهش های کاربردی مدیریت و بیولوژی
 2. دبیر کمیسیون مدیریت بحران شهرستان خرمشهر
 3. دبیر شورای پدافند غیرعامل شهرستان خرمشهر
 4. نماینده تام الااختیار فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر در ستاد استانی بخشنامه حمایت از خرید کالا و و خدمات دورن استانی
 5. کارشناس انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 6. دبیر ستاد اربعین حسینی (ع)
 7. رئیس دفتر حوزه فرماندار خرمشهر
 8. مشاور گردشگری و میراث فرهنگی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر
 9. دبیر شورای تامین شهرستان خرمشهر
 10. مدیر حراست فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر