معاون امور عمرانی

سید جواد موسوی- معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری خرمشهر

اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی :

نام و نام خانوادگی : سید جواد موسوی

تاریخ تولد : ۱۳۵۳

محل تولد : خرمشهر

مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

سمت فعلی : معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان خرمشهر

________________________________________

سوابق مسئولیتی

۱- کارشناس امور عمرانی فرمانداری شهرستان خرمشهر از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳