جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی شهرستان خرمشهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه خرمشهر، محمد حیدری در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی گفت : کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی شهرستان خرمشهر فعالتر شود.

وی افزود: باتوجه به اهمیت برگزاری این کمیسیون این جلسه مبدا و مطلعی  برای هماهنگی بین دستگاههای شهرستان و دستگاههای استانی به منظور حفاظت از تولید ملی و روان سازی فرآیندهای اقتصادی و پیشگیری از ناهماهنگی هایی که بعضا در تشخیص مسائل و مشکلات که وجود دارد خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر تصریح کرد: بطور طبیعی این کمیسیون  جایگاه قانونی در تعاملات اداری و سازمانی دارد و میتواند بسیاری از مشکلات را که ما در روند اجرایی با آن روبرو می شویم حل و فصل نماید.

وی با تاکید بر هماهنگی بین دستگاهها گفت : انتظار داریم کار با جدیت بیشتر ادامه پیدا کند و بعضا نظارت بیشتر گردد ومراعات را کنار بگذاریم.

حیدری خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی وهدف از تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی مداخلات پیشگیرانه و اقتضایی است به گونه ای که ضمن پیشگیری ، کنترل تخلفات و اجرای احکام آن ، توسعه کسب و کار و تسهیل آن تضمین شود.

نماینده عالی دولت بر تعامل و همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی برای صیانت و حفاظت از مرزهای کشور تاکید کرد وافزود: امید است با همکاری و هماهنگی که بین دستگاههای کمیسیون است بخصوص ناجا که مسئولیت حفاظت ازمرزهای شهرستان از جمله مدخل ورودی کارون و مرز بین المللی شلمچه را بر عهده دارد می تواند در کم کردن بارتعزیرات حکومتی که یک نهاد قضایی است تاثیر داشته باشد.

وی ادامه داد: ادارات گمرگ ، بندر و مرزبانی می توانند به عنوان ضابطان تعزیرات حکومتی عمل نمایند و سازمان هم  باتوجه به جایگاه قانونی در کشور آرا و احکامی که صادر می کند طولانی ترخواهد بود بایستی تلاش کنیم درهمان مراحل اولیه که نیازبه تشخیص درست است دقت نموده و به قوانین و مقررات بطور کامل اشراف داشته باشیم.

۲۳
اخبار مرتبط