جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خرمشهر/ حیدری: مسئله کتاب و کتابخوانی اصل و اساس فعالیت های فرهنگی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گفت: مسئله کتاب و کتابخوانی اصل و اساس فعالیت های فرهنگی است و بدون توجه به این امر موفقیتی در جامعه حاصل نمی شود.

وی افزود: پیشرفت جوامع در نتیجه توجه به مقوله مطالعه و انس با کتاب محقق می شود و چیزی که یک جامعه را به سعادت و تعالی مادی ومعنوی می رساند دانش است.

معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان خرمشهر خواستار تحرک و پویایی بیشتر متولیان حوزه کتاب در این شهرستان شد و اضافه کرد: جلسات انجمن کتابخانه های عمومی به مراتب از بسیاری جلسات دیگر در حوزه های مختلف با اهمیت تر است و لازم است همه به این امر توجه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش کتاب و کتابخوانی در زندگی مردم جامعه افزود: وضعیت مطالعه و مسائل فرهنگی نیازمند توجه جدی مسئولین است و باید در این زمینه تمامی دستگاههای فرهنگی با هم تعامل و همبستگی داشته باشند.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم خرمشهری آباد ، پیشرفته و مرفه داشته باشیم بایستی ابتدا به مسئله کتاب و کتابخوانی بپردازیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان سرانه کتاب و کتابخوانی را تاسف بار خواند و افزود: آمارها نشان می دهد به ازای هر صد نفرجمعیت ۲ نفرعضو کتابخانه هستند و این نگران کننده است.

وی خواستار شناسایی وآسیب شناسی نقاط ضعف دراین مقوله شد و افزود: افزایش سرانه مطالعه  یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش آسیب های اجتماعی است.

حیدری یکی از مهمترین راهبردها در یک برنامه ریزی صحیح فرهنگی را رواج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه دانست و افزود: برای رسیدن به این هدف یعنی عادت به کتابخوانی و بسترسازی فرهنگی برای آن، یک برنامه ریزی صحیح و منطقی لازم است که با ارایه راهکارها، فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ایرانی عملی ساخته و به تداوم این فرهنگ در جامعه بینجامد.

فرماندار ویژه خرمشهربا بیان اینکه نیاز به طرح و ایده خلاق در کتابخوانی داریم، افزود:مسئله کتاب و کتابخوانی پربارترین و کم هزینه ترین بخش است منتهی نیاز به خلاقیت و ابتکار دارد و بخش اعظم سرانه کتابخوانی در مراکز علمی و پژوهشی است که باید این محوریت را ایجاد کنیم .

 

۱۸۰
اخبار مرتبط