جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان خرمشهر / حیدری: ستاد مدیریت کرونا نقشه راهی برای کنترل ‏این بیماری در سال ۱۴۰۰ طراحی کند ‏

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر، محمد حیدری درجلسه ستاد مدیریت کرونا گفت : ستاد مدیریت کرونا نقشه راهی برای کنترل این بیماری در سال ۱۴۰۰ طراحی کند تا بر اساس این نقشه راه اهداف مورد نظررا پایش کنیم.

وی اولویت این طرح را بهداشت بیان کرد و افزود: وقتی بهداشت در اولویت باشد یعنی نظام پیشگیری در اولویت است و در حوزه پیشگیری طرح شهید سلیمانی و مشارکت های مردمی روند موفقی را طی خواهد کرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر با بیان اینکه ما الان مدیریتی بر بیماری کرونا نداریم و در سال ۱۴۰۰ باید با برنامه ریزی دقیق تری پیش برویم گفت:  آنچه که در ستاد ملی و استانی کرونا لازم الاجرا هست  طبق برنامه انجام خواهد شد اما استراتژی اصلی ما باید برنامه تدوین شده شهرستان باشد که هم محلی و مردمی باشد.

حیدری خاطرنشان کرد: همه دستگاههای مرتبط با این موضوع مکلف به اجرای این برنامه خواهند بود و همه دستگاه های دولتی ،غیردولتی و نهادهای عمومی و خصوصی مکلف به نقشه راه ۱۴۰۰ خواهند شد.

وی ادامه داد: اصول مترتب طرح شهید سلیمانی به نحوی که مطلوب نظر ما بود اجرایی نشده است و ویروس همچنان در حال چرخش است و حتی اگر کار به صورت ۹۰ درصد هم درست انجام شده باشد و ۱۰ درصد دیگر ناقص بماند در این طرح موفق نخواهیم بود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر گفت: با توجه به شرایط خرمشهر پیشنهاد می شود واکسیناسیون همگانی به عنوان پایلوت در خرمشهر اجرا شود.

حیدری اظهار داشت: اگرواکسیناسیون عمومی در خرمشهر به عنوان پایلوت با موفقیت اجرا شود می توان این موضوع را به کل کشور تعمیم داد.

وی با بیان اینکه اولویت نخست شهرستان، بهداشت است گفت: باید این بار از دوش شبکه بهداشت برداشته شود برای تحقق این امر باید برنامه تنظیم شود و همه دستگاه های متولی مکلف به انجام وظایف خود هستند.

حیدری بر لزوم مشارکت اجتماعی به ویژه بزرگان برای برون‌رفت از بحران  کرونا تاکید کرد و گفت: محدودیت اجتماعی باید به صورت مستمر توسط بزرگان گوشزد شود و افراد صاحب نفوذ و مرجع در میان اقوام و عشایر باید بدانند که این مرجعیت برای آنها مسئولیت زا است.

نماینده عالی دولت در شهرستان در رابطه با سیزدهم فرودین نیز خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از اجتماع شد و اظهار کرد: شهرداری موظف است همچون سال گذشته عمل کرده ومانع از تجمع مردم در بوستان‌ها و اماکن عمومی شود.

حیدری  در بخش دیگری از سخنان خود  در راستای سیاست های حمایتی دولت و مساعدت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: همه کسب و کارهای آسیب دیده در حوزه گردشگری و سایر حوزه ها می توانند از حمایت های دولت بهره مند شوند .

۴۷
اخبار مرتبط