تغییر ساعت شروع به کار ادارات

به استناد بند (۱) جلسه شماره ۵۶ ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ساعت شروع به کار ادارات استان تا شروع ماه مبارک رمضان از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ می باشد.

همچنین وضعیت حضوردر شهرستانهای قرمز یک سوم، نارنجی یک دوم و زرد دو سوم،در موارد ضروری به تشخیص رئیس اداره
۱۰۴
اخبار مرتبط