انتصاب /آیین معارفه معاون سیاسی اجتماعی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه خرمشهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه خرمشهر، آیین معارفه معاون سیاسی اجتماعی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه خرمشهر برگزار شد.

در این مراسم علی زاده اریفی به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه خرمشهر منصوب شد.

همچنین خانم سعدیه بحری پور نیز به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه خرمشهر معرفی شد و از خدمات بهنام اسد معاون سابق برنامه ریزی و احمد زابلی معاون سابق سیاسی اجتماعی تقدیر بعمل آمد .

۷۲