بازدید میدانی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر بهمراه آقای کرمی نژاد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از نقاط بحرانی پس زدگی فاضلاب و شکستگی لوله آب شرب شهرستان خرمشهر

۱۱۷
اخبار مرتبط