1396/12/02
اخبار فرمانداری خرمشهر
ولی الله حیاتی- فرماندار شهرستان خرمشهر

معرفی فرماندار شهرستان خرمشهر

نام و نام خانوادگی:  ولی الله حیاتی

سوابق تحصیلی:

1- فوق لیسانس علوم سیاسی

2- دانشجوی دکتری مدیریت بحران

___________________________________________________________

سوابق اجرایی:

1- معاون فرماندار دهلران

2- فرماندار شهرستان مهران

3- فرماندار شهرستان ایلام

4- مشاور اجرایی استاندار ایلام