1397/04/03
اخبار فرمانداری خرمشهر
بخشدار مركزي خرمشهر

 

 مسعود کعبی - بخشدار مركزي

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مسعود کعبی

مدرک و رشته تحصیلی :  

   فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی

   فوق لیسانس فقه و مبانی اسلامی

   دانجشوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی                                                 

سابقه کار : 

رئیس دفتر نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی

مسئول روابط عمومی شورای شهرستان آبادان

مشاور فرهنگی شهردار اروندکنار

مدرس دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان های آبادان و خرمشهر

سمت فعلی : بخشدار مرکزی خرمشهر