1397/04/03
اخبار فرمانداری خرمشهر
بخشدار مینو

 

 

 

 

                                 عارف لویمی - بخشدار مینو

مشخصات بخشدار مينوشهر

 

نام و نام خانوادگی : عارف لویمی

مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی اقتصاد کشاورزی 
سمت فعلی : بخشدار مینو از توابع شهرستان خرمشهر
________________________________________
سوابق مسئولیتی (اجرایی – سیاسی – علمی ) :
1- کارشناس ارشد بازرسی استانداری خوزستان از سال 85 تا 91
2- عضویت در گزینش استانداری از سال 90 تا 91
3- بخشدار سویسه شهرستان کارون از سال 92 تا 94