1397/04/03
اخبار فرمانداری خرمشهر
سید جواد موسوی- معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری خرمشهر

 

 

اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی :

نام و نام خانوادگی : سید جواد موسوی

تاریخ تولد : 1353

محل تولد : خرمشهر

مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

سمت فعلی : معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان خرمشهر

________________________________________

سوابق مسئولیتی

1- کارشناس امور عمرانی فرمانداری شهرستان خرمشهر از سال 1384 تا 1393