1396/12/02
اخبار فرمانداری خرمشهر
عكس معاونت سياسي و اجتماعي

 

کاظم بهردینی - معاون سياسي و اجتماعي

معاونت سياسي - اجتماعي
نام و نام خانوادگی:  کاظم بهردینی
 مدرک و رشته تحصیلی:  دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی    

 

سمت: معاون سیاسی و اجتماعی 

_________________________________________________
سوابق مسئولیتی ( اجرایی – سیاسی و علمی ):

1-   استاد دانشگاه های آزاد و پیام نور از سال 1388 تا 1394

2-  گوینده و مجری و کارشناس برنامه های سیاسی و اجتماعی از سال 1387 تا 1395

3-   رئیس امور اداری فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر از سال 1394 تا 1395