1397/04/03
نماينده مردم خرمشهر و مينو در مجلس شوراي اسلامي

نماینده مردم خرمشهر و جزیره مینو در مجلس شورای اسلامی :

                                                                               جناب حاج عبدالله سامری