1397/04/03
جاذبه های گردشگری

1-    ساحل گردی رودخانه کارون ، اروند و بهمنشیر

2-    گردشگری آبی با کشتی و قایق

3-    ماهیگیری در رودخانه با استفاده از تور وقلاب ماهیگیری

4-    پرنده نگری ، قایقرانی و ماهیگیری در تالاب ناصری

5-    خوراک های بومی و محلی

6-    صنایع دستی همچون حصیربافی و غیره

7-    آداب و رسوم تاریخی و عشیره ای همچون مضیف و پذیرایی قهوه با دله