1397/04/03
راههاي ارتباط با فرمانداري خرمشهر

 

 شماره های تماس:

شماره مستقیم دفتر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر:

061-53528897                        061-53528898

شماره های تلفن گویا:

061-53528912                        061-53528913

آدرس:

بلوار ساحلی امام خمینی ره      

 

             ایمیل : farmandari-khoramshahr@ostan-kz.ir